Komisja Etyki jest stałą komisją działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja jest powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl