Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2019 - 2022
1. Waldemar Molenda – przewodniczący
2. Małgorzata Trentowska – zastępca przewodniczącego
3. Ewa Skórzewska – sekretarz
4. Elżbieta Bochenek – członek
5. Stanisław Capała - członek
6. dr Jerzy Łopacki – członek
7. dr Marek Mazur – członek

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl