Komisja ds. Finansów jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Finansów w kadencji 2019 – 2022
1.  dr Łukasz Górka – przewodniczący
2.  dr Władysław Fałowski – wiceprzewodniczący
3.  Jolanta Bocheńska – sekretarz
4.  Stefan Czerwiński – członek
5.  Grażyna Filipiak – członek
6.  Adam Kęsik – członek
7.  Małgorzata Sokół-Kreczko – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Finansów i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji ds. Finansów jest opiniowanie i doradztwo w zakresie finansów na rzecz Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl