Komisja ds. Organizacyjnych  jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Organizacyjnych w kadencji 2019 – 2022
1.  Franciszek Wala – przewodniczący
2.  Grzegorz Bosy – wiceprzewodniczący
3. Halina Gąsior-Mikulska – sekretarz
4.  Jerzy Czechowicz – członek
5.  Łukasz Drewniak – członek
6.  Teresa Kamińska – członek
7.  dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK – członek

Komisja działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce , na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Organizacyjnych i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji jest pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej na rzecz Zarządu Głównego i jego Prezydium.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl