Komisja ds. Współpracy z Zagranicą  jest  stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Współpracy z Zagranicą w kadencji 2019 – 2022
1. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Anna Karmańska – wiceprzewodnicząca
3. Sylwia  Rzepka – sekretarz
4. Sebastian  Goschorski – członek
5. dr hab. Radosław Ignatowski prof. UŁ – członek
6. Władysław Iwanyniuk – członek
7.  Sebastian Kuś – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji jest ścisłe współdziałanie i uczestnictwo w kontynuowaniu i rozszerzaniu współpracy zagranicznej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl