Oddziały okręgowe

Stowarzyszenie Księgowy w Polsce prowadzi działalność na terenie całej Polski, poprzez 25 oddziałów okręgowych.

 

Oddziały

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl