Komisja Biur Rachunkowych jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji Biur Rachunkowych w kadencji 2019–2022

  1. Aneta Lech – przewodnicząca
  2. Beata Szlachetka – wiceprzewodnicząca
  3. Sylwia Rzepka – sekretarz
  4. Piotr Jakimczyk – członek
  5. Monika Kaliszuk – członek
  6. Martyna Pożarowska – członek
  7. Małgorzata Pyrc – członek
  8. Anita Tomaszewska – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Biur Rachunkowych uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji Biur Rachunkowych jest opiniowanie i doradztwo w obszarze funkcjonowania i działalności biur rachunkowych finansów na rzecz Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl