Komisja ds. Szkolenia i Wydawnictw  jest  stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw w kadencji 2019 – 2022

  1. Zdzisława Wołek – przewodnicząca
  2. Dorota Kania – wiceprzewodnicząca
  3. dr Katarzyna Zasiewska – sekretarz
  4. Agnieszka Gajewska – członek
  5. Elżbieta Pudło – członek
  6. dr Małgorzata Szulc – członek
  7. Sylwia Szulc-Gintrowska – członek
  8. dr hab. prof. PBŚ Grażyna Voss – członek
  9. dr Paweł Zieniuk – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw oraz uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw jest inspirowanie i opiniowanie kierunków działalności szkoleniowo-wydawniczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl