Celem "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" jest publikowanie artykułów polskich i zagranicznych autorów, wnoszących znaczący wkład w rozwój nauki rachunkowości, a także innych tekstów (recenzji, biogramów, komunikatów) utrwalających dorobek środowiska naukowego rachunkowości w Polsce. ZTR stanowią płaszczyznę prezentacji koncepcji, analiz i wyników badań naukowych dotyczących historycznych
i bieżących rozwiązań w zakresie teorii, dydaktyki i praktyki rachunkowości.

Publikacje w ZTR są zamieszczane w następujących działach tematycznych:

I. Myśliciele rachunkowości. Z historii rachunkowości
II. Nauka
III. Dydaktyka
IV. Ze współpracy z zagranicą
V. Referaty na ogólnopolskie konferencje Katedr Rachunkowości
VI. Komunikaty
VII. Recenzje
VIII. Z życia studenckich kół naukowych rachunkowości
IX. Biogramy polskich myślicieli rachunkowości
X. Sprawozdania z konferencji
XI. Informacje o konferencjach
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl