Zdefiniowanie zawodu księgowego. Badanie opinii przedsiębiorców

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) od wielu lat podkreśla konieczność zdefiniowania zawodu księgowego. Coraz szybciej zwiększa się zakres obowiązków księgowych, w tym biur rachunkowych, przy jednoczesnym braku jasno zdefiniowanych ich uprawnień. Dlatego SKwP zainicjowało działania, dzięki którym – mamy nadzieję – że uda się zdefiniować zawód księgowego. Jednym z nich było zebranie opinii przedsiębiorców, będących głównymi interesariuszami usług księgowych.

Przygotowana została ankieta skierowana do biznesu, właścicieli i kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych, a także do wszystkich innych osób współpracujących z księgowymi i z biurami rachunkowymi. W załączniku znajduje się Raport zawierający wyniki ankiety Stowarzyszenia Księgowych w Polsce adresowanej do przedsiębiorców.

e-(r)-ewolucja

Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych - Raport Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
Szanowni Państwo, Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedstawia raport opinii księgowych z perspektywy roku obowiązywania cyfrowej sprawozdawczości w księgowości i związanych z tym odczuć.
Wnioski zawarte w niniejszej publikacji zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości. Pragniemy serdecznie podziękować każdej z osób, które odpowiadając na ankietę podzielili się swoimi doświadczeniami. Zachęcamy do uważnej lektury, jesteśmy bowiem przekonani, że niniejszy raport będzie stanowić wartościowy głos w dyskusji nad poprawą współpracy między podmiotami uczestniczącymi w opisywanym procesie.

Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Autoportret księgowych

Ilu jest księgowych w Polsce? Nie wiadomo. Jedną z przyczyn braku dokładnych statystyk jest trudność jednoznacznej definicji księgowego. Wiadomo natomiast, że niemal 70 tys. osób otrzymało certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w 2017 r. w Polsce działało ponad 40 tys. biur rachunkowych.
Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się?
Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich została przygotowana pierwsza edycja AUTOPORTRET KSIĘGOWYCH 2017, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl