„Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) został przetłumaczony na język polski przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, członka IFAC od 2001 r. i jest udostępniony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w porozumieniu z PIBR”.

 

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl