VII edycja konkursu

Upowszechniając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza z dniem 15 kwietnia 2020 r. kolejną VII edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych rachunkowości.

Zadaniem konkursu jest przede wszystkim pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z rachunkowości, a także poszerzenia Banku Dylematów Etycznych, opracowywanego przez Radę Naukową SKwP.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, którym problem etyki jest bardzo bliski. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Konkurs na opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Udział w konkursie daje szansę otrzymania nagrody pieniężnej lub rzeczowej, a także przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości.

UWAGA!

Prezydium Rady Naukowej  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  przedłuża do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin nadsyłania prac na VII edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

 

VI edycja konkursu

Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną i punktacją opracowań, uzyskaną po pierwszej i drugiej recenzji, przyznała następujące nagrody:

 • nagrodę I stopnia otrzymały Klaudia Andraszak i Dominika Kowańda za opracowanie Kalos Kagathos w rachunkowości – anachronizm czy niedościgły ideał,
 • nagrodę II stopnia – Mariusz Sobkowiak za opracowanie Decydujący podpis.

Wobec zaistniałej rzeczywistości rozdanie nagród laureatom nastąpi w terminie późniejszym.

 

V edycja konkursu

W wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji Kapituła Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała:

 • nagrodę pierwszego stopnia – Monice Piątkowskiej za opracowanie pt.: „Ambaras mechanika”,
 • nagrodę drugiego stopnia – Mariuszowi Sobkowiakowi za opracowanie pt.: „Tylko jeden telefon” czyli przetwarzanie danych w pracy księgowego,
 • nagrodę trzeciego stopnia – Małgorzacie Garstce za opracowanie pt.: „Przyjaciółko, pomóż mi”,
 • wyróżnienie w formie dyplomu – Sylwii Ozga za opracowanie pt.: „Dylematy księgowej. Księgować czy nie księgować? Zgodnie z prawem czy według wytycznych Prezesa”,
 • wyróżnienie w formie dyplomu – Mariuszowi Sobkowiakowi za opracowanie pt.: „Optymalna decyzja”.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 13 czerwca  2018 r. na uroczystym posiedzeniu w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

IV edycja konkursu

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

 • nagrodę I stopnia dla pana Mariusza Sobkowiaka za opracowanie pt.: „Pro Publico Bono  - Rachunkowość a etyka w organizacjach pożytku publicznego”,
 • jedną nagrodę II stopnia  dla pani Anny Puszcz i pana Filipa Garbacza za opracowanie pt.: „Koszty dynamicznego rozwoju”,
 • jedno wyróżnienie dla pana Macieja Bogacza za opracowanie pt.: „Kreatywna”. Gmina krok od upadku”.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 4 lipca  2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

III edycja konkursu

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

- nagrodę I stopnia panu Krystianowi Groniowi  za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Mieć czy być. Kiedy księgowy staje przed wyborem: lojalność wobec pracodawcy, czy postępowanie zgodne z własnym sumieniem”,
- dwie równorzędne nagrody II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej :
· panu Adamowi Dwornikowi i panu Marcinowi Flotyńskiemu za opracowanie pt.: „Toksyczne opcje – manipulacja czy spekulacja”
· panu Stanisławowi Tymińskiemu za opracowanie pt.: „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
- nagrodę III stopnia pani Monice Szczepaniak za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyczne postępowanie ponad wszystko”,
- siedem wyróżnień w formie dyplomów za opracowania dylematów etycznych w formie opisowej:
· pani Lucynie Braun – Karp za opracowanie pt.: „Presja na wynik”,
· panu Mariuszowi  Drozdowi za opracowanie pt.: „Pęd do kariery”,
· pani Małgorzacie Garstce za opracowanie pt.: „Stara wizytówka”,
· panu Sebastianowi Kusiowi za opracowanie pt.: „Skok na szkolną kasę”,
· pani Annie Papis za opracowanie pt.: „Pani Zofio zechce pani zostać jeszcze chwilę”,
· pani Beacie Secie  za opracowanie pt.: „ Co dalej…..”,
· panu Tomaszowi Talarowi za opracowanie pt.: „Koleżanka po fachu”.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 30  czerwca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim: Franciszek Wala - prezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki, członkowie Kapituły Konkursu oraz laureaci.

 

II edycja konkursu

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

 • nagrodę I stopnia pani Paulinie Kocińskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Obrót bezdokumentacyjny";
 • nagrodę II stopnia Zespołowi autorskiemu w składzie: pan Seweryn Rachwalski i pan Krzysztof Olech za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Sumienny księgowy";
 • nagrodę III stopnia pani Marcelinie Słabiszewskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyka czy praca - pracownik z dylematem";
 • wyróżnienie dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci książek Zespołowi autorskiemu w składzie: pani Adriana Neuwerth i pani Natasza Sikora za duży wkład pracy w opracowanie pt.: „Programy lojalnościowe problemem ewidencyjnym przedsiębiorstw oraz dylematem etycznym jego księgowych";

dyplomy uznania dla:

 • pani Joanny Gajewskiej za pracę pt.: „ Kumpel",
 • pana Pawła Tomków za pracę pt.: „Witam Panie Nowak",
 • pani Marioli Świebody za pracę pt.: „Przestroga dla pazernych",
 • pani Natalii Dudy za pracę pt.: „Sumienie prezesa",
 • pani Joanny Pyrc za pracę pt.: „Trudne wybory właścicieli - czy człowiek jest najważniejszy".

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 3 lipca 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki oraz laureaci.

 

I edycja konkursu

Członkowie Kapituły Konkursu jednogłośnie przyznali nagrody w konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, które otrzymali:

 • Ilona Grzejszczak i Radosław Jurak - nagroda I stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii filmowo-opisowej.
 • Patrycja Zając - nagroda II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej,
 • Anita Polewska i Ewa Maruszewska - dyplomy za duży wkład pracy w opracowania,
 • prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska, dr Jerzy Łopacki, dr Jan Piątek, dr Paweł Żuraw, Stanisław Kozłowski, Jerzy Majdziak, Rafał Wawrowski - dyplomy uznania za opracowania dylematów etycznych, przesłane przez członków Komisji Etyki, działającej przy Zarządzie Głównym SKwP i Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego,
 • Kazimierz Zadrożny z Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach (pośmiertnie) - dyplom uznania za opracowanie dylematu etycznego.

Wszyscy autorzy opracowań dylematów etycznych zostali ponadto uhonorowani traktatem o rachunkowości autorstwa Luca Pacioli „TRACTATUS XI de Computis et Scripturis". Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 18 stycznia 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący prezydium Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki i Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego oraz laureaci. Wszystkim zdobywcom nagród i wyróżnień gratulujemy! Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl