Urząd Miasta Ciechanów, w trudnej sytuacji jaką wywołała pandemia koronawirusa i choroby COVID-19, zaproponował Oddziałowi w Ciechanowie SKwP wspólne działania, mające wesprzeć przedsiębiorców z terenu miasta Ciechanów w czasie kryzysu. Współpraca obejmuje pomoc merytoryczną dotyczącą m.in. dostępnych rozwiązań prawnych.

Zdjęcie wykonane z lotu ptaka. Po prawej stoi ratusz, po lewej budynek przy ul. Wodnej. Ulica Wodna dzieli oba budynki.

Obowiązujące już przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają pomóc firmom w utrzymaniu się na rynku oraz zachowaniu miejsc pracy, nie zawsze są czytelne. Często pojawiają się problemy interpretacyjne, które utrudniają przedsiębiorcom i księgowym właściwe wypełnienie wniosków oraz ubieganie się np. o dofinansowanie. Stąd zrodziła się inicjatywa uruchomienia wsparcia telefonicznego, udzielanego przez specjalistów związanych z Oddziałem w Ciechanowie SKwP.

Wideokonferencja – z udziałem władz miasta oraz przedsiębiorców – odbyła się 22 kwietnia 2020 r. Ogłoszono na niej podjętą inicjatywę, a także szukano dodatkowych sposobów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Wielu z nich, przez wprowadzone przez rząd ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, boryka się z problemami finansowymi.

Więcej informacji:

https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/Bezplatne-doradztwo-dla-przedsiebiorcow/idn:6443fbclid=IwAR1g6BXZkHOT9eVxxHtZupZTHUI0lRSc0BwoLjz8y_f1NfPt-r1ltUJszTo

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl