Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od wielu lat wspiera środowisko naukowe rachunkowości. Ważnym tego przejawem jest stworzenie międzynarodowej platformy prezentacji i wymiany koncepcji i wyników badań naukowych w dziedzinie rachunkowości w formie czasopisma naukowego wydawanego od 1977 r. pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", który zmieniono w 2000 r. na „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" („ZTR").

Łamy „ZTR" są udostępniane dla opracowań z dziedziny rachunkowości zarówno polskich, jak i zagranicznych pracowników naukowych. W „ZTR" są publikowane artykuły w językach polskim lub angielskim, które uzyskają akceptację w recenzji sporządzonej w trybie anonimowym przez niezależnego recenzenta.

W każdym roku są wydawane 3-4 numery regularne i 1-2 numery specjalne (okolicznościowe) „ZTR". Jest to czasopismo ogólnodostępne, do zakupienia i zaprenumerowania, a także przekazywane bezpłatnie do bibliotek zarządów oddziałów okręgowych SKwP oraz bibliotek zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Belgii, Rosji, Indiach, Holandii, na Węgrzech, Słowenii, Litwie, we Francji i na Ukrainie.

Wysoki poziom merytoryczny i edytorski artykułów kwalifikowanych do opublikowania zapewnia Komisja ds. „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" obejmująca:

  • zespół redakcyjny „ZTR" (Redakcję),
  • Radę Programową „ZTR",
  • zespół recenzentów.

Skład Komisji w kadencji 2019 – 2022

1) dr hab. prof. UŁ Anna Szychta redaktor naczelny

2) dr Justyna Dobroszek asystent redaktora naczelnego

3) dr hab. Aleksandra Baszczyńska – redaktor statystyczny

4) dr hab. Halina Waniak-Michalak redaktor tematyczny

5) dr hab. Marek Masztalerz redaktor tematyczny

6) dr hab. Arleta Szadziewska redaktor goszczący

7) dr Fredrik Karlsson redaktor goszczący

8) Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk – redaktor językowy

9) Mark Muirhead – redaktor, native speaker

Rada Programowa „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR)

1) prof. dr hab. Zbigniew Luty – przewodniczący

2) prof. Jan Alpenberg (Linnaeus University, Kalmar / Växjö, Szwecja)

3) prof. Lehte Alver (Tallinn University of Technology, Estonia)

4) assistant prof. Didier Bensadon (Paris-Dauphine University, Francja)

5) prof. Susana Callao Gastón (Universidad de Zaragoza, Hiszpania)

6) prof. Simon S. Gao (School of Accounting, Financial Services and Law, Edinburgh Napier University, Wielka Brytania)

7) prof. dr hab. Jerzy Gierusz (Uniwersytet Gdański, Polska)

8) prof. dr. Soner Gökten (Baskent University, Turcja)

9) prof. José Ignacio Jarne Jarne (Universidad de Zaragoza, Hiszpania)

10) prof. dr hab. Anna Karmańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska)

11) prof. Baruch I. Lev (Leonard N. Stern School of Business, New York University, Stany Zjednoczone)

12) prof. dr. Jan-Hendrik Meier (Kiel University of Applied Sciences, Niemcy)

13) prof. Hideki Murai (Nihon University, Japonia)

14) prof. Siti Zaleha Abdul Rasid (International Business School, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Malezja)

15) prof. dr Denise de la Rosa (School of Accounting, Grand Valley State Univer-sity, Grand Rapids, Stany Zjednoczone)

16) prof. Alan Sangster (University of Aberdeen, Business School, Wielka Brytania)

17) prof. Paul D. Scarbrough (Goodman School of Business, Brock University, St. Catharines, Kanada)

18) prof. dr hab. Marcell Schweitzer (Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Niemcy)

19) prof. dr Rasa Subačienė (Vilniaus Universitetas, Litwa)

20) prof. dr. Kanitsorn Terdpaopong (Rangsit University, Tajlandia)

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl