Upowszechniając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosiło z dniem 25 maja 2021 r. kolejną VIII edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Zadaniem Konkursu jest przede wszystkim pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z zakresu rachunkowości a także poszerzenia Banku Dylematów Etycznych, opracowywanego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, dla których problem etyki jest bardzo bliski.

Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Etyka zawodowa - Konkurs...

Udział w konkursie daje szansę otrzymania nagrody pieniężnej lub rzeczowej, a także przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości.

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  przedłuża do dnia 30 kwietnia 2022 r. termin nadsyłania prac na VIII. edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl