Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:

 • Inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości.
 • Udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych.
 • Opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.
 • Pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.

 

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Karmańska – wiceprzewodniczący
 • dr Zdzisław Fedak – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UEW – sekretarz
 • dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – członek
 • dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW– członek
 • prof. dr hab. Jolanta Chluska – członek
 • prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – członek
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz – członek
 • prof. dr hab. Waldemar Gos – członek
 • dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH– członek
 • prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek
 • dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. UŁ– członek
 • dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – członek
 • prof. dr hab. Wanda Skoczylas – członek
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak – członek
 • prof. dr hab. Anna Szychta – członek
 • prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – członek
 • prof. dr hab. Ewa Walińska – członek
 • dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH– członek

Rada Naukowa w kadencji 2019-2022 będzie pracować w następujących komisjach:

 • Komisja ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości
 • Komisja ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością
 • Komisja historii i praktyki rachunkowości w Polsce
 • Komisja analizy finansowej i raportowania niefinansowego
 • Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości

oraz w dwóch Kapitułach:

 • Kapituła konkursów na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości oraz opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej
 • Kapituła konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl