Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2019–2022

1) prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – przewodnicząca

2) prof. dr hab. Zbigniew Luty

3) dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH – sekretarz

4) prof. dr hab. Jan Turyna

5) prof. dr hab. Marian Żukowski

6) dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH

7) dr hab. Józef Pfaff, prof. UE

8) mgr Adam Kęsik

9) mgr Bogdan Gajos

 

Nabór zgłoszeń do LIII (53-ej) edycji konkursu trwa do 15 lutego 2022 r.

– kliknij po więcej szczegółów.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl