Zgodnie z uchwałą nr 866/32/2015 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działania Rady Naukowej oraz Założeń organizacyjnych  i harmonogramu realizacji uchwały programowej XXI Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP w sprawie promowania rachunkowości i zawodu księgowego, przewidziana jest współpraca z Ministerstwem Finansów, m.in. poprzez opiniowanie aktów prawnych, dotyczących księgowych. Zadanie to zostało powierzone Komisji ds. opiniowania przepisów. W związku z tym powierza się Komisji  bieżącą analizę otrzymywanych projektów ustaw oraz rozporządzeń dotyczących rachunkowości, finansów oraz prawa gospodarczego, w tym także projektów aktów prawnych regulujących działalność księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych.

Skład osobowy Komisji w kadencji 2019-2022

1)    dr hab. prof. PWSZ Waldemar Dotkuś – przewodniczący
2)   dr hab. prof. UEK Mariusz Andrzejewski
3)   dr Władysław Fałowski
4)   dr hab. prof. SGH Ewa Hellich
5)   prof. dr hab. Zbigniew Luty
6)   dr Waldemar Szewc
7)   dr Grzegorz Warzocha
8)   dr hab. prof. UEW Edward Wiszniowski

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl