Od początku istnienia czasopisma nad wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim publikacji czuwa specjalna komisja Rady Naukowej SKwP. Od końca lat 90. XX w. ZTR ukazują się regularnie jako kwartalnik. Zespół Redakcyjny i Rada Programowa są nastawione na ciągły rozwój czasopisma i podwyższanie jego jakości.

Realizując projekty, opublikowano co roku jeden tematyczny tom ZTR w języku angielskim oraz zwiększono liczbę artykułów w tym języku w innych numerach czasopisma.

W latach 2019-2021 „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” otrzymały na Liście B czasopism punktowanych MEiN liczbę punktów – 20.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów czasopismo ZTR jest obecne na nowej liście czasopism punktowanych z liczbą 70 punktów.

Więcej informacji na stronie www.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl