Dotychczas ukazały się:

- Luca Pacioli, Tractatus XI. De Computis et Scripturis - Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, z XV wieku, wydany w 2007 r.

(tłumaczenie),

- Paweł Ciompa, Zarys ekonometrii i teoria buchalterii, z 1910 r., wydany w 2017 r. (wstęp - prof. dr hab. Sławomir Sojak, prof. UMK w Toruniu),

- Juliusz Au, Nauka Rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej, z 1889 r., wydany w 2018 r., (naukowa edycja tekstu – drhab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ),

- Teofil Seifert, Polskie bilansoznawstwo, z 1930 r., wydany w 2019 r. (wstęp - dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE we Wrocławiu).

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl