Miesięcznik „Rachunkowość i Podatki” wydawany jest pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z myślą o właścicielach i pracownikach biur rachunkowych, doradcach podatkowych, specjalistach od kadr i płac. Na jego łamach poruszane są zagadnienia podatkowe, związane z prowadzeniem ksiąg i ewidencji, sporządzaniem listy płac, a także problemy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego. Artykuły mają formę porad i wyjaśnień, są wzbogacone licznymi praktycznymi przykładami. Czytelnicy są informowani o zmianach w prawie, najnowszych interpretacjach organów podatkowych oraz ZUS i wyrokach sądowych.

Każdy prenumerator otrzymuje dodatkowo dostęp elektroniczny do bazy artykułów opublikowanych w miesięczniku.

 

Redaktor naczelna: Anna Koleśnik

Format: B5

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl