Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny.

Skład Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej w kadencji 2019-2022:
dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – przewodniczący
dr Władysław Fałowski – wiceprzewodniczący
Katarzyna Tomala – sekretarz
Krzysztof Sobala – członek

Komisja działa na podstawie Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podstawowym zadaniem GZKE jest przeprowadzanie egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl