Dane uczestnika egzaminu

Adres zamieszkania

Proszę o umożliwienie wglądu do pracy egzaminacyjnej:

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl