fot. Pixabay

23 października 2019 r. przyjęta została przez Prezydium Zarządu Głównego Uchwała nr 955/58/2019 w sprawie procedury opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów. W niniejszej uchwale, w sposób możliwe przystępny, opisany został cały proces opiniowania aktów prawnych, tj. od momentu wpłynięcia konkretnego projektu do SKwP, aż po wydanie, opracowanie końcowej odpowiedzi skierowanej do wnioskodawcy.

Kolejną, równie ważną decyzją z punktu widzenia płynności i spójności procesu opiniowania aktów prawnych w SKwP, było powołanie Koordynatora do spraw opiniowania aktów prawnych w osobie pana Adama Kęsika. Odpowiednia uchwała w tej materii (nr 953/37/2019) została podjęta przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Równolegle z działaniami zmierzającym do przyjęcia ww. uchwał, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło starania mające na celu stworzenie Zespołu (grupy osób, ekspertów) zaineresowanych współpracą w obszarze opiniowania aktów prawnych. Do chwili obecnej, zdeklarowali swoją chęć współpracy w obszarze opiniowania aktów prawnych eksperci:

 • Agnieszka Baklarz – rachunkowość, prawo podatkowe
 • Jolanta Chluska – rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów
 • dr Zdzisław Fedak – rachunkowość
 • Małgorzata Garstka – rachunkowość: finansowa, budżetowa; audyt: wewnętrzny, zewnętrzny
 • Ewa Hrebin – prawo podatkowe w tym: CIT, PIT, spółdzielnie mieszkaniowe
 • Jarosław Karpacz – prawo gospodarcze, Kodeks spółek handlowych, przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, prawo podatkowe (CIT, PIT)
 • Ewa Komorowska – prawo podatkowe, w tym VAT
 • dr Monika Król-Stępień – rachunkowość, prawo podatkowe w tym: CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny
 • Aneta Lech – prawo podatkowe w tym: VAT
 • Leszek Lewandowicz – prawo podatkowe
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – rachunkowość jednostek gospodarczych, podatek CIT, PIT, VAT
 • Małgorzata Mazurkiewicz – rachunkowość, prawo podatkowe w tym: VAT, CIT
 • Elżbieta Młynarska-Wełpa – prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia za pracę, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, specjalizacja – płace
 • Łukasz Motała – rachunkowość
 • Aleksandra Pisarska – rachunkowość przedsiębiorstw, Prawo przedsiębiorcy, prawo podatkowe (CIT), Kodeks spółek handlowych, przepisy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ewa Skórzewska – płace
 • Magdalena Sobiak – przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i świadczeń w zakresie szeroko pojętego zatrudnienia
 • Marzanna Stabrzyńska – finanse publiczne
 • Marcin Stępień – rachunkowość, prawo podatkowe: CIT, PIT, Ordynacja podatkowa
 • Katarzyna Tomala – prawo podatkowe, w tym: CIT, PIT
 • dr hab. prof. SGH Joanna Wielgórska-Leszczyńska – rachunkowość instytucji finansowych
 • dr Monika Truszkowska-Kurstak - rachunkowość, finanse publiczne
 • Joanna Podkówka-Sędek - prawo podatkowe

Oczywiście w dalszym ciągu zapraszamy do współpracy kolejnych ekspertów. Odpowiednie dokumenty, tj. Deklaracja Współpracy wraz z Klauzulą informacyjną dla osoby deklarującej chęć współpracy z Zarządem Głównym SKwP w sprawach opiniowania aktów prawnych, zamieszczono poniżej.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl