Rachunkowość w oświacie od A do Z

Szkolenie online

 

CEL SZKOLENIA

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. Program niniejszego szkolenia wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Służby finansowo-księgowe zatrudnione w placówkach oświatowych, zespołach administracyjnoekonomicznych obsługujących szkoły, przedszkola, jednostki oświatowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE M.IN.:

  1. Plan finansowy jednostki oświatowej.
  2. Specyfika rachunkowości placówek oświatowych: plan kont, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
  3. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków.
  4. Ewidencja wydatków związanych z kształceniem specjalnym.
  5. Obowiązki sprawozdawcze jednostek oświatowych w zakresie sprawozdań budżetowych oraz finansowych.
  6. Przykłady najczęstszych nieprawidłowości w zakresie ewidencji księgowej w placówkach oświatowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt udziału jednej osoby – 320 zł. Rozpoczęcie godzina 10.00 zakończenie godzina 15.00.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Doświadczony wykładowca, specjalista – praktyk w zakresie rachunkowości budżetowej.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl