Projekt z dnia 30 września 2019 r. - rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia ... r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl