Projekt z dnia 27 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl