Projekt z dnia 12 września 2019 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia ... 2019 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

 

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl