Pismo w sprawie dyskusji na temat redukcji barier związanych z delegowaniem pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl