Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

Szkolenie online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie z procedurami przetwarzania danych osobowych oraz omówienie problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE M.IN.:

 1. Przetwarzanie danych osobowych w placówce oświatowej:
  • mity i fakty po 3 latach stosowania RODO,
  • zasady przetwarzania danych osobowych,
  • specyfika przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych,
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych).
 2. Prawa i obowiązki na gruncie RODO – jaka jest rola pracowników szkoły?
 3. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą – jak i kiedy trzeba na nie reagować.
 4. Klauzule informacyjne – kiedy należy je stosować.
 5. Błędy wdrożenia RODO w placówce oświatowej i ich skutki.
 6. RODO a obowiązki nauczycieli:
  • gdzie szukać informacji na temat przetwarzania danych w placówce,
  • monitoring wizyjny i inne formy monitoringu w szkole,
  • na jakiej podstawie pracownik może przetwarzać dane osobowe i skąd wynika ich zakres.
 7. Inspektor ochrony danych (zmiana statusu administratora bezpieczeństwa informacji):
  • zadania i obowiązki,
  • współpraca pracowników z inspektorem ochrony danych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w praktyce:
  • zasady ochrony informacji,
  • źródła zagrożeń dla danych osobowych w placówce oświatowej,
  • incydent ochrony danych – czym jest, jak go rozpoznać i jak postępować w przypadku jego wystąpienia,
  • praktyczne wskazówki do zastosowania przy stanowisku pracy – bezpieczne korzystanie z komputera, tworzenie haseł, podstawowe zabezpieczenia i polityki związane z przetwarzaniem danych (w tym polityka czystego biurka, ekranu, retencji danych itp.).
 9. Nauka zdalna i hybrydowa – jak pogodzić ją z RODO.
 10. Przetwarzanie wizerunku ucznia, rodzica i osób trzecich w szkolnej praktyce.
 11. Cyberbezpieczeństwo w placówce oświatowej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt udziału jednej osoby - 260 zł. Rozpoczęcie godzina 14.00 zakończenie 17.10.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Mariusz Stasiak vel Stasek

Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych, w tym w prawie oświatowym (liczne certyfikaty i ukończone szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, w tym organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwo Cyfryzacji). Uczestnik wielu szkoleń, konferencji i seminariów z zakresu Cyberbezpieczeństwo, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, rachunkowości, budżetowania, finansów publicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną. Twórca licznych opracowań i procedur wykorzystywanych w placówkach oświatowych.

Od 2006 roku związany z realizacją projektów IT w sektorze publicznym, w tym głównie w jednostkach samorządowych, jednostkach rządowych, służbie zdrowia, pomocy społecznej i oświacie. Od 2012 roku realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych (od 2014 roku własna działalność doradcza). Absolwent studiów wyższych o kierunku „Inżynieria oprogramowania” oraz studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce”. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny PIKW, Certyfikowany Auditor Wewnętrzny ISO 27001:2017 TÜV SÜD Polska, Akredytowany Projekt Manager Prince2 2009 Foundation oraz Certyfikowany Analityk Wymagań REQB.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl