Obsługa programu
kadrowo-płacowego Gratyfikant
– jak przygotować uczniów do egzaminu z kwalifikacji EKA.05

Szkolenie online

 

CEL SZKOLENIA

Obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant mająca na celu przygotowania uczniów do egzaminu z kwalifikacji EKA.05

 

PROGRAM 

Nawiązywanie i rozwiazywanie umów o prace.

 1. Dokumenty kadrowe
 2. Lista płac
 3. Polecenie przelewu wynagrodzeń  dla pracownika
 4. Deklaracje skarbowe i polecenie przelewu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy PIT
 5. Nowy zestaw płacowy
 6. Premia od podstawy
 7. Akord
 8. Prowizja
 9. Wynagrodzenie godzinowe
 10. Ewidencja godzin nadliczbowych
 11. Wynagrodzenie chorobowe
 12. Umowy cywilnoprawne
 13. Rachunki do umów cywilnoprawnych
 14. Deklaracje ZUS

 

TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

 • prowadzi sprawy kadrowe i płace z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych
 • sporządza dokumenty kadrowe w programie kadrowo- płacowym, np. kwestionariusz osobowy, umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwo pracy
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego, np. sporządza listy płac, przygotowuje rachunki do umów cywilnoprawnych, sporządza imienne karty wynagrodzeń pracowników, sporządza karty ewidencji czasu pracy

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt udziału jednej osoby 450 zł. Liczba godzin: 4 godziny wykładowe (po 45 min.).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl