Lista płac 2023 r.

jak wyjaśnić uczniom sposób naliczania wynagrodzeń

 

Szkolenie online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikowi i innym zatrudnionym.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele uczący w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE M.IN.:

 1. Elementy listy płac.
 2. Przychód ze stosunku pracy – wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2023 r.
  • wynagrodzenie minimalne,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • współczynnik urlopowy,
  • minimalna podstawa zasiłkowa.
 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023 r.:
  • kwota wolna od podatku,
  • skala podatkowa, stawki podatku,
  • ulgi podatkowe,
  • ulga „zerowy PIT dla młodych”,
  • składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • pracownicze koszty uzyskania przychodu.
 5. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 6. Potrącenia z wynagrodzenia.
 7. Koszty pracodawcy.
 8. Umowy cywilnoprawne – składki ubezpieczonych i płatnika.
 9. Przykładowe zadania dotyczące obliczania wynagrodzeń z różnych tytułów z uwzględnieniem nowelizacji wynikających z „Polskiego Ładu”.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt udziału jednej osoby – 250 zł. Rozpoczęcie godzina 15:00 zakończenie godzina 18:10.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Doświadczony nauczyciel, specjalista w zakresie płac.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl