Formy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT)
i zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej

Szkolenie online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu form opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej osób fizycznych (PIT) i zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Nauczyciele uczący w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE M.IN.:

 1. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej osób fizycznych (PIT).
 3. Zmiany w zakresie naliczania składki zdrowotnej
 4. Zasady naliczania składki zdrowotnej dla:
  • przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy),
  • przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową,
  • wspólników jednoosobowej spółki z o.o., spółki komandytowej, akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, osoby współpracującej.
 5. Przykładowe wyliczenia wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt udziału jednej osoby – 250 zł Rozpoczęcie godzina 15:00 zakończenie godzina 18:10.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Doświadczony nauczyciel, specjalista z zakresu płac i podatku dochodowego.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl