Link do webinarium

W razie wystąpienia problemu zakończenia emisji na żywo przed czasem, będzie utworzony nowy link i opublikowany tutaj. Należy odświeżać stronę, aż pojawi się nowy link zatytułowany: „Po awarii – link do wydarzenia na żywo”.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wydawnictwo "RACHUNKOWOŚĆ" zapraszają księgowych

 

Zapraszamy na spotkanie

2 wykłady - 1 godzina

PROGRAM I PRELEGENCI

Praktyczne aspekty rozliczania estońskiego CITu dla księgowych

  • Pierwsze kroki z CITem „estońskim” – czyli od czego zacząć
  • Spółka na ryczałcie od dochodów spółek – wymogi bieżące, obowiązek podatkowy, sprawozdawczość
  • Przyczyny i skutki utraty prawa do opodatkowania CITem „estońskim” – wyjście z tej formy opodatkowania

Sławomir Szuba, 
członek Zarządu O/O w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca
  • Nowe oświadczenia składane przez pracownika w roku 2022
  • Poprawianie Polskiego Ładu po 7 stycznia 2022 r.
  • Odpowiedzialność pracownika
  • Odpowiedzialność pracodawcy jako płatnika
Leszek Lewandowicz,
doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Organizatorzy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
tel.: 22-583-49-30
e-mail: sekreteriat@skwp.pl
https://cen.skwp.pl/

Wydawnictwo „Rachunkowość”
00-349 Warszawa, ul. Tamka 18 m. 29
tel.: 22-826-56-21
e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl
https://rachunkowosc.com.pl/

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl