Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w szkoleniach online organizowanych przez oddziały okręgowe SKwP – terminy i tematy zostały ujęte w tabeli poniżej.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl