Centrum Edukacji Nauczycieli

tel. 22/ 583 49 30

e-mail: sekretariat@skwp.pl

Rachunek bankowy

PKO BP

46 1020 1156 0000 7102 0007 5093

Należności za szkolenia należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez Organizatora na rachunek bankowy.

 

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl